SV Slavonija kroz godine

Sve ekipe SV Slavonija kroz godine

SV Slavonija – sezona 1987/88
slavonija_87-500x250

SV Slavonija 09/1987
slavonija_091987-500x250
Stoje gore s lijeva na desno: T.Šarić, B.Vijaški?, Z.Horvat, A.Ilići?, D.Peštaj, I.Matković, V.Marković, V.Cimprešak
Dole s lijeva na desno: D.Dragić, J.Bogojević, B.Arbanas, Ž.Andrići?, I.Pranji?, Z.Martinović, ……

FC National – sezona 1986/87
national_8687_kop1-500x250

FC National – sezona 1985/86
national_8586-500x250

FC National – sezona 1984/85
national_8485_kop-500x250

FC National – sezona 1983/84
national_8384_kop-500x250

FC National – 07/1983
national_83-500x250

FC National – sezona 1982/83
national_8283_kop-500x250

Zajedni?ka fotografija FC Nacionala 05/1982
zajednicka_82-500x250

FC National – sezona 1981/82
national_8182_kop-500x250

FC National – sezona 1980/81
National_8081-500x250

FC National – sezona 1979/80
national_7980-500x250

FC National – sezona 1974/75
national_1975_kop-500x250
Stoje gore s lijeva na desno: D.Rađenović, M.Oroz, Zdenko …, V.Erijavac, I.Grbešić, P.Adrijanić, Z.Bošnjak, I.Buljan
Dole s lijeva na desno: I.Dujmović, I.Novosel, I.Miška, I.Pranjić, I.Bariši?

FC National – sezona 1973/74
national_74_kop-500x250